Medzinárodná rada expertov - Generačná výmena v rodinných firmách

Medzinárodná rada expertov

Medzinárodná rada expertov

Monika Naďová Krošláková : Docentka na Obchodnej fakulte EUBA a zakladateľka Centra rodinného podnikania

Monika Naďová Krošláková

Docentka na Obchodnej fakulte EUBA a zakladateľka Centra rodinného podnikania

Viac informácií
Erika Matwij : Prezidentka IRB a expertka na rodinné podnikanie

Erika Matwij

Prezidentka IRB a expertka na rodinné podnikanie

Viac informácií
Tamara Gáliková : Expertka na rodinné podnikanie pre Západné Slovensko

Tamara Gáliková

Expertka na rodinné podnikanie pre Západné Slovensko

Viac informácií
Adrianna Lewandowska : Poradkyňa pre stratégiu a nástupníctvo v rodinných firmách

Adrianna Lewandowska

Poradkyňa pre stratégiu a nástupníctvo v rodinných firmách

Viac informácií
Alex Guttmann : Konzultantka pre oblasť inovatívneho riadenia

Alex Guttmann

Konzultantka pre oblasť inovatívneho riadenia

Viac informácií
Aleš Bednařík : Tréner komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností⠀

Aleš Bednařík

Tréner komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností⠀

Viac informácií
Rebeka Trepačová : Poradkyňa pre jednotlivca, pár a rodinu, certifikovaná koučka

Rebeka Trepačová

Poradkyňa pre jednotlivca, pár a rodinu, certifikovaná koučka

Viac informácií
Tomáš Török : Business stratég

Tomáš Török

Business stratég

Viac informácií
Michal Mackov : Marketing stratég

Michal Mackov

Marketing stratég

Viac informácií
Milan Fiala : Špecialista na expanziu na zahraničné trhy

Milan Fiala

Špecialista na expanziu na zahraničné trhy

Viac informácií
Gabriela Kuderjavá : HR Business Partner/Gallup Certified Strengths Coach

Gabriela Kuderjavá

HR Business Partner/Gallup Certified Strengths Coach

Viac informácií
Alena Hrčková : Terapeut a konzultant

Alena Hrčková

Terapeut a konzultant

Viac informácií
Michal Kukula : Expert na identifikáciu a rozvoj podnikateľských potenciálov firiem

Michal Kukula

Expert na identifikáciu a rozvoj podnikateľských potenciálov firiem

Viac informácií
Martin Kiňo : Špecialista v oblasti medzinárodných daní, holdingov a trustových fondov

Martin Kiňo

Špecialista v oblasti medzinárodných daní, holdingov a trustových fondov

Viac informácií
Alicia Hadrys : Expertka na internacionalizáciu rodinných podnikov

Alicia Hadrys

Expertka na internacionalizáciu rodinných podnikov

Viac informácií
Jacek Lipiec : Špecialista na výskum, rodinné ústavy a tematiku Family Governance

Jacek Lipiec

Špecialista na výskum, rodinné ústavy a tematiku Family Governance

Viac informácií
Paolo Ramazzotti : Stratég a expert na medzinárodný digitálny marketing

Paolo Ramazzotti

Stratég a expert na medzinárodný digitálny marketing

Viac informácií
Silvana Mariel Muñoz : Multikultúrna trénerka, mentorka pre rodinné firmy a medzinárodná spíkerka

Silvana Mariel Muñoz

Multikultúrna trénerka, mentorka pre rodinné firmy a medzinárodná spíkerka

Viac informácií
Ondrej Ivančo : Špecialista v oblasti riadenia zmien vo firmách, controllingu, finančného modelovania a oceňovania spoločností

Ondrej Ivančo

Špecialista v oblasti riadenia zmien vo firmách, controllingu, finančného modelovania a oceňovania spoločností

Viac informácií
Szymon Trzebiatowski : Expert na oblasť financií a controllingu v rodinných firmách

Szymon Trzebiatowski

Expert na oblasť financií a controllingu v rodinných firmách

Viac informácií
Dušan Tomka : Expert v oblasti rodinného práva a právneho poradenstva pre oblasť private wealth

Dušan Tomka

Expert v oblasti rodinného práva a právneho poradenstva pre oblasť private wealth

Viac informácií
Štěpán Štarha : Expert na právo IT/IP, zmluvné a korporátne právo či medzinárodné právo súkromné

Štěpán Štarha

Expert na právo IT/IP, zmluvné a korporátne právo či medzinárodné právo súkromné

Viac informácií