Akadémia Nestorov - Vzdelávací program pre majiteľov rodinných firiem

Akadémia Nestorov 2023

Slide 1
Akadémia Nestorov

Vzdelávací program pre majiteľov rodinných firiem

Ste majiteľom rodinnej firmy a nestorom*? Prechádza vaša podnikateľská rodina procesom generačnej výmeny alebo sa naň pripravujete?

Zapojte sa do vzdelávacieho programu pre majiteľov rodinných firiem a získajte hlbšie porozumenie a praktické návody, ktoré vám pomôžu zlepšiť komunikáciu a vzťahy s nástupcami (nielen) počas generačnej výmeny.

Vzťahy medzi členmi rodiny sú nevyhnutnou súčasťou zdravého fungovania rodiny, rovnako ako aj rodinnej firmy. Je úlohou rodičov pomáhať deťom v ich osobnom raste a rozvoji tak, aby sa stali celistvými a sebavedomými osobnosťami. Rodičia si žiaľ často neuvedomujú, že ich spôsob komunikácie a správania sa môže ovplyvniť ich tvrdší prístup k nástupcom alebo členom rodiny v rôznych každodenných situáciách. V Akadémii Nestorov sa naučíte efektívnejšie zvládať emócie, problémové situácie a konfliktné vzťahy.

*Nestor = najstarší člen rodiny

I. modul: Práca s emóciami

Hnev, strach, smútok – tri najväčšie negatívne emócie, ktoré nám v živote spôsobujú problémy a bránia nášmu šťastiu či úspechu vo vzťahoch, kariére a živote celkovo. Ako s nimi pracovať a postupne konštruktívne využívať pre lepší život?

Vnímanie emócií je kľúčovou zručnosťou pre úspešné a zdravé vzťahy, komunikáciu a osobný rast. Keď sa dostanete do silnej emócie, môže sa stať, že strácate schopnosť jasne myslieť a racionálne sa rozhodovať. Zvedomovanie si svojich emócií a emócií druhých ľudí vám môže pomôcť zlepšiť svoje sebavedomie a sebaúctu.

15. – 16. jún 2023, Residence Hotel & Club Donovaly ****
500 eur bez DPH / osoba

Aké témy I. modul prinesie?

 • Práca s emóciami ako dôležitý predpoklad úspechu a spokojnosti v profesionálnom živote
 • Základné spôsoby zvládania emócií
 • Špecifické techniky manažovania vypätých situácií
 • Zvládanie problematických emócií v pracovných vzťahoch
 • Emócie ako zdroj rastu a sebarealizácie
 • Využitie negatívnych emócií na motiváciu
 • Diagnostika vašej miery emocionálneho, racionálneho a pudového rozhodovania
 • Cvičenia na rozlišovanie emotívneho a racionálneho konania u seba a druhých

Čo sa počas modulu naučíte?

 • Základné spôsoby práce s emóciami a ich využitie pri budovaní efektívneho vzťahu s členmi rodiny v pracovnom prostredí a v procese generačnej výmeny
 • Aktívne počúvanie ako nástroj, ktorým môžete pomôcť svojim blízkym pri zvládaní ich emócií a problémov
 • Čomu sa v komunikácii vyhnúť, keď má niekto problém alebo prežíva nejakú negatívnu emóciu
 • Techniky na uvoľnenie emócií
 • Rozoznáte, kedy sú emócie vaše a kedy ich preberáte od ostatných, čím budete zvládať stres a ďalšie náročné situácie s väčšou ľahkosťou

II. modul: Rola MAJITEĽ, modely prerozdelenia majetku a rodinná ústava

Ako mám efektívne odovzdať majetok rodinným príslušníkom? Sú moji potomkovia pripravení na prevzatie spoločnosti? Je môj majetok dostatočne chránený?

Nástupníctvo nie je udalosť, ale proces. Proces nastupníctva v rodinnej firme môže byť komplikovaný a citlivý, pretože zahŕňa množstvo právnych, rodinných, obchodných a osobných faktorov. Ako nastaviť proces nástupníctva a aká je vaša úloha? Ako byť v roly majiteľa, čo to pre vás znamená? Existuje spravodlivé prerozdelenie majetku? Ako to urobiť, aby sa rodina nerozhádala? Ako viesť rodinné rady a ako môžete byť najlepšou podporou pre vašu rodinu a nástupcov sa dozviete v tomto module.

9. – 10. november 2023, Hotel Vienna House Easy Bratislava
500 eur bez DPH / osoba

Rodinna firma

Aké témy II. modul prinesie?

 • Ako vyzerá rola MAJITEĽ? Ak už nie som vo firme aktívny a som ešte majiteľ, čo to znamená pre mňa a pre ostatných
 • Ako nastaviť pravidlá medzi aktívnymi a pasívnymi členmi rodiny
 • Rodinná ústava, jej úloha, význam a obsah
 • Family Office – jeho rola a význam v riadení rodinnej firmy
 • Najčastejšie modely prerozdelenia vlastníctva
 • Právne aspekty ochrany majetku

Čo sa počas modulu naučíte?

 • Ako ústava ovplyvňuje zachovanie hodnôt, ktorými sa riadi spoločnosť
 • Ako viesť rodinné rady a pripraviť sa na generačnú výmenu
 • Dozviete sa, ako najlepšie viete pomôcť nástupcom v ich procese
 • Budete mať možnosť zanalyzovať svoje súčasné a cieľové miesto v rodinnej firme
 • Dozviete sa, aké rôzne modely prerozdelenia vlastníctva využívajú rodinné firmy vo svete
 • Budete mať možnosť otvoriť s právnikom právne otázky procesu odovzdávania firmy nástupcom, na čo dať pozor a čo určite právne ošetriť

1. deň: PRÁVNE ASPEKTY
Štěpán Štarha, HAVEL & PARTNERS

 • Najčastejšie modely prerozdelenia vlastníctva
 • Právne aspekty ochrany majetku
 • Existuje spravodlivé prerozdelenie majetku?
 • Ako nastaviť holdingovú štruktúru, ako oddeliť súkromný majetok od firemného
 • Ako nám má firma ďalej slúžiť a ako to právne zabezpečiť
 • Aké právne dokumenty treba k tomu, aby som previedol firmu na ďalšiu generáciu a aby to bolo daňovo optimálne nastavené
 • Odporúčané kroky, diskusia s právnikmi z advokatskej kancelarie HAVEL & PARTNERS
 • Od 15:00: Ako vyzerá rola MAJITEĽ? Ak už nie som vo firme aktívny a som ešte majiteľ, čo to znamená pre mňa a pre ostatných / Erika Matwij

2. deň: ROLA MAJITEĽA
Erika Matwij, Inštitút Rodinného Businessu

 • Ako vyzerá rola MAJITEĽ? (pokračovanie z predchádzajúceho dňa)
 • Emocionálna rola majiteľa
 • Praktická rola majiteľa
 • Vlastnícka rola majiteľa
 • Ako nastaviť pravidlá medzi aktívnymi a pasívnymi členmi rodiny
 • Rodinná ústava, jej úloha, význam a obsah

III. modul: Komunikácia v podnikateľskej rodine

Komunikácia je hlavný nástroj porozumenia medzi ľuďmi. A porozumenie je jeden z hlavných nástrojov na ceste k šťastným a úspešným vzťahom aj v podnikateľskej rodine. Ako vylepšiť komunikáciu vo vašej podnikateľskej rodine?

Neschopnosť dobre komunikovať je jedna z najčastejších príčin konfliktov a nezhôd v rodinách. Dobrá správa je tá, že sa táto zručnosť dá naučiť. Pomocou mierových komunikačných štýlov môžete minimalizovať riziko konfliktu a efektívne komunikovať svoje túžby a problémy.

14. – 15. marec 2024, Hotel Vienna House Easy Bratislava
500 eur bez DPH / osoba

Aké témy III. modul prinesie?

 • Komunikácia v rámci podnikateľskej rodiny
 • Ako komunikovať svoje očakávania
 • Ako reagovať na nepríjemné situácie v komunikácii s nástupcami v pracovnom procese
 • Ako poskytnúť spätnú väzbu členom rodiny
 • Medzigeneračné rozdiely
 • Ako komunikovať partnerským spôsobom a eliminovať obviňovanie, poučovanie, zmierovanie a ďalšie komunikačné formy v konflikte

Čo sa počas modulu naučíte?

 • Ako sa systémy okolo nás navzájom ovplyvňujú
 • Ako riešiť problémy a budovať dobré vzťahy v rodinných systémoch s ohľadom na vlastné zdroje a zdroje ostatných
 • Ako pracovať na sebe, hlbšie sa spoznať, zistiť ako fungujete počas záťaže a stresu
 • Komunikačné techniky na efektívne vyventilovanie emócie a vytýčenie hraníc
 • Neverbálne prejavy prežívania emócií, emócie ako nástroj pre rozhodovanie, cvičenia na zapracovanie do života

IV. modul: Budovanie tímov 21. storočia

Budovanie tímov pre budúcnosť a líderské vlastnosti nového veku sú kľúčové pre úspešné zvládanie výziev v dnešnom rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredí. Lídri musia mať schopnosť inovácie a motivácie tímu, aby sa účinne prispôsobili dynamike trhu a tímovej interakcii.

Klúčovým aspektom je mať správnych ľudí na správnych miestach a vedieť ich efektívne zapojiť do tímovej dynamiky. V rodinnom biznise nás čakajú rôzne výzvy, a preto je dôležité ponoriť sa do blízkej budúcnosti a pochopiť, čo bude rozhodujúce pre úspech v rodinnom podnikaní. Ako budovať tímy, zlepšovať procesy a dosiahnuť spoločné ciele?

17. máj 2024, 9:00 – 16:00, Hotel Vienna House Easy Bratislava
290 eur bez DPH / osoba

Aké témy IV. modul prinesie?

 • Výzvy pred nami v biznise: Ponoríme sa do blízkej budúcnosti a pozrieme sa, čo bude rozhodovať v biznise, na trhu a v tímovej dynamike.
 • Operačný systém vo firme: Mať operačný systém vo firme znamená mať víziu, ťah na bránu a zdravie, kde váš tím vie zvládnuť všetky výzvy. Pozrieme sa na to, ako mať správnych ľudí na správnych miestach, fungujúce procesy a vedieť vyriešiť problémy pri ich koreni a pre vyššie dobro firmy. Vytvoríme spolu systém. Pretože líder vie byť niekde, ale systém vie byť všade.
 • Sonda do firmy: Kde sme v biznise? Cez test si pozrieme, v akej kondícii je vaša firma. Uvidíte pravdivo, kde treba pridať a čo treba podporiť, aby vám firma dávala viac toho, čo od nej chcete.
 • Správni ľudia na správnych miestach: Ľudia – 82 % všetkých problémov vo firme súvisí s ľuďmi. Prakticky sa pozrieme, či máte správnych ľudí, a ak nie, tak ako dostať tých správnych do firmy a tých nesprávnych si držať od tela. Prejdeme si, ako sa pozerať na správne miesta a ako si vždy rýchlo overiť, či máme človeka na správnom mieste.
 • Celostné počúvanie: Byť vypočutí je základ dôvery v tíme. Pozrieme si, aké štyri úrovne počúvania alebo komunikácie fungujú v našej firme, a vyskúšame si prejsť všetkými, aby sme dokázali počúvať nie len rozumom, ale aj srdcom. Ak toto dokážu aj naši ľudia, budeme zdravá firma od kosti.

Čo ďalšie počas tohto modulu zažijete?

 • Facilitovaná diskusia o konkrétnych výzvach vašich firiem a hľadanie riešení.
 • Na toto školenie prídite s otvorenou mysľou, budeme sa baviť o budúcnosti. O budúcnosti vašej firmy, vašich tímov a samozrejme Vás. Prineste si so sebou dobrú náladu a vaše firemné hodnoty (stačí heslovito spísané – v zásade 3-7 hodnôt), ak si nespomeniete na firemné hodnoty alebo ich ešte nemáte pomenované, nič sa nedeje, prineste svoje hodnoty, ktoré ste priniesli do firmy (napr. nápaditosť, nikdy sa nevzdávať a pod.). Pozor, nejde o marketingové hodnoty, ktoré komunikujete na zákazníkov, ide o hodnoty medzi vami a vaším tímom – teda vodítka, princípy, vlastnosti, ktoré definujú vašu kultúru.

Prečo Akadémia Nestorov vznikla?

„Toto by mali počuť aj naši rodičia.“

Táto veta zaznela tak často počas Akadémie Nástupcov, že sme museli na túto prosbu reagovať. Vytvorili sme unikátny program určený špeciálne iba pre majiteľov rodinných firiem, rodičov, nenahraditeľných nestorov sprevádzajúcich svoje dospelé deti nielen počas generačnej výmeny.

Pri tvorbe programu sme vychádzali z viac ako 10-ročných skúseností s generačnými výmenami v rodinných firmách. Počas nich sme mali možnosť navnímať si vzťahovú a komunikačnú dynamiku a výzvy medzi majiteľmi a nástupcami v rodinných firmách, a overiť si čo funguje a čo nie pri zlepšovaní ich vzťahov.

V Akadémii Nestorov sa stretávajú majitelia a zakladatelia rodinných firiem, ale najmä rodičia, ktorí sa chcú naučiť efektívnejšie zvládať emócie, problémové situácie a konfliktné vzťahy v ich profesionálnom živote.

Kto vás bude programom sprevádzať?

Erika-Matwij

Erika Matwij

Prezidentka IRB a expertka na rodinné podnikanie

Viac ako 10 rokov podporuje rodinné podniky v oblasti stratégií, sprevádza ich v procesoch nástupníctva a generačnej výmeny, vedie rodinné rady v rodinných firmách a spisuje rodinné ústavy. Organizuje Medzinárodný kongres rodinných firiem, založila a vedie Akadémiu Nástupcov, podporuje nielen zakladateľov, ale aj nástupcov v procese preberania rodinnej firmy. Je spoluautorkou knihy Generačná výmena krok za krokom a členkou Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných podnikov IFERA ako jediný zástupca zo Slovenska.

Aleš Bednařík

Tréner, psychológ, spisovateľ, happytarián

Vedie školenia zamerané na rozvoj sociálnych, komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností. Venuje sa aj témam psychológie šťastia a negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie a vzťahy. Na školeniach sa zameriava najmä na rozvoj praktických zručností, simulovanie reálnych situácií a neformálnu atmosféru pri učení, ktorá umožňuje účastníkom efektívne učenie pre prax. Zároveň je extrovert, nadšený diskutér a srdečný človek a tak stretnutia s ním sú nielen učením, ale aj zábavou.

Stepan Starha

Štěpán Štarha

Partner v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS

Špecializuje sa na zmluvné právo, právo duševného a priemyselného vlastníctva, oblasť práva informačných systémov a telekomunikácií, ochranu osobných údajov a na súkromné medzinárodné právo. Okrem toho sa zaoberá poskytovaním komplexného právno-daňového poradenstva v oblasti služieb pre privátnu klientelu. Medzi jeho klientov patria nielen ultimatívni vlastníci úspešných slovenských i zahraničných podnikateľských zoskupení, ale aj vrcholoví manažéri či športovci. Právne poradenstvo poskytuje na Slovensku, kde pôsobí ako usadený európsky advokát, ale aj v Českej republike.

Ako sa môžete prihlásiť?

Prihlášku môžete zaslať vyplnením registračného formulára alebo nám zavolajte na +421 915 842 834.

V cene jednotlivých modulov je zahrnuté:

 • Školenie vedené expertmi na rodinné podnikanie, ochranu majetku a komunikáciu
 • Obedy a coffee breaky
 • Školiace materiály

Prečo sa na Akadémiu Nestorov prihlásiť?

 • Strávite produktívny čas v spoločnosti majiteľov rodinných firiem, ktorí prechádzajú procesom generačnej výmeny alebo sa naň pripravujú
 • Naučíte sa efektívnejšie pracovať s komunikáciou, emóciami a procesom nástupníctva vo vašej rodinnej firme a podnikateľskej rodine
 • Načerpáte inšpiráciu a nové myšlienky pre firemný, rodinný a osobnostný rast
 • Získate praktické rady v oblastiach ako správa a ochrana majetku, budovanie tímov, partnerská komunikácia vo firme a rodine, a mnoho ďalších oblastí týkajúcich sa rodinného podnikania.

REGISTRÁCIA

Viac informácií si môžete prečítať tu.

Chcete zlepšiť vzťahy a komunikáciu medzi vami a nástupcami?