Akadémia Nestorov - Vzdelávací program pre majiteľov rodinných firiem

Akadémia Nestorov 2023

Slide 1
Akadémia Nestorov

Vzdelávací program pre majiteľov rodinných firiem

Začíname v máji 2023

Ste majiteľom rodinnej firmy a nestorom*? Prechádza vaša podnikateľská rodina procesom generačnej výmeny alebo sa naň pripravujete?

Zapojte sa do 3-mesačného vzdelávacieho programu pre majiteľov rodinných firiem a získajte hlbšie porozumenie a praktické návody, ktoré vám pomôžu zlepšiť komunikáciu a vzťahy s nástupcami (nielen) počas generačnej výmeny.

Vzťahy medzi členmi rodiny sú nevyhnutnou súčasťou zdravého fungovania rodiny, rovnako ako aj rodinnej firmy. Je úlohou rodičov pomáhať deťom v ich osobnom raste a rozvoji tak, aby sa stali celistvými a sebavedomými osobnosťami. Rodičia si žiaľ často neuvedomujú, že ich spôsob komunikácie a správania sa môže ovplyvniť ich tvrdší prístup k nástupcom alebo členom rodiny v rôznych každodenných situáciách. V Akadémii Nestorov sa naučíte efektívnejšie zvládať emócie, problémové situácie a konfliktné vzťahy.

*Nestor = najstarší člen rodiny

I. modul: Komunikácia v podnikateľskej rodine

Komunikácia je hlavný nástroj porozumenia medzi ľuďmi. A porozumenie je jeden z hlavných nástrojov na ceste k šťastným a úspešným vzťahom aj v podnikateľskej rodine. Ako vylepšiť komunikáciu vo vašej podnikateľskej rodine?

Neschopnosť dobre komunikovať je jedna z najčastejších príčin konfliktov a nezhôd v rodinách. Dobrá správa je tá, že sa táto zručnosť dá naučiť. Pomocou mierových komunikačných štýlov môžete minimalizovať riziko konfliktu a efektívne komunikovať svoje túžby a problémy. 

Rodinna firma

Aké témy I. modul prinesie?

 • Komunikácia v rámci podnikateľskej rodiny
 • Ako komunikovať svoje očakávania
 • Ako reagovať na nepríjemné situácie v komunikácii s nástupcami v pracovnom procese
 • Ako poskytnúť spätnú väzbu členom rodiny
 • Medzigeneračné rozdiely
 • Ako komunikovať partnerským spôsobom a eliminovať obviňovanie, poučovanie, zmierovanie a ďalšie komunikačné formy v konflikte

Čo sa počas modulu naučíte?

 • Ako sa systémy okolo nás navzájom ovplyvňujú
 • Ako riešiť problémy a budovať dobré vzťahy v rodinných systémoch s ohľadom na vlastné zdroje a zdroje ostatných
 • Ako pracovať na sebe, hlbšie sa spoznať, zistiť ako fungujete počas záťaže a stresu
 • Komunikačné techniky na efektívne vyventilovanie emócie a vytýčenie hraníc
 • Neverbálne prejavy prežívania emócií, emócie ako nástroj pre rozhodovanie, cvičenia na zapracovanie do života

II. modul: Práca s emóciami

Hnev, strach, smútok – tri najväčšie negatívne emócie, ktoré nám v živote spôsobujú problémy a bránia nášmu šťastiu či úspechu vo vzťahoch, kariére a živote celkovo. Ako s nimi pracovať a postupne konštruktívne využívať pre lepší život?

Vnímanie emócií je kľúčovou zručnosťou pre úspešné a zdravé vzťahy, komunikáciu a osobný rast. Keď sa dostanete do silnej emócie, môže sa stať, že strácate schopnosť jasne myslieť a racionálne sa rozhodovať. Zvedomovanie si svojich emócií a emócií druhých ľudí vám môže pomôcť zlepšiť svoje sebavedomie a sebaúctu.

Aké témy II. modul prinesie?

 • Práca s emóciami ako dôležitý predpoklad úspechu a spokojnosti v profesionálnom živote
 • Základné spôsoby zvládania emócií
 • Špecifické techniky manažovania vypätých situácií
 • Zvládanie problematických emócií v pracovných vzťahoch
 • Emócie ako zdroj rastu a sebarealizácie
 • Využitie negatívnych emócií na motiváciu
 • Diagnostika vašej miery emocionálneho, racionálneho a pudového rozhodovania
 • Cvičenia na rozlišovanie emotívneho a racionálneho konania u seba a druhých

Čo sa počas modulu naučíte?

 • Základné spôsoby práce s emóciami a ich využitie pri budovaní efektívneho vzťahu s členmi rodiny v pracovnom prostredí a v procese generačnej výmeny
 • Aktívne počúvanie ako nástroj, ktorým môžete pomôcť svojim blízkym pri zvládaní ich emócií a problémov
 • Čomu sa v komunikácii vyhnúť, keď má niekto problém alebo prežíva nejakú negatívnu emóciu
 • Techniky na uvoľnenie emócií
 • Rozoznáte, kedy sú emócie vaše a kedy ich preberáte od ostatných, čím budete zvládať stres a ďalšie náročné situácie s väčšou ľahkosťou

III. modul: Proces nástupníctva z role a pohľadu nestorov

Vedeli ste, že len 30% pripravovaných procesov nástupníctva je úspešných? Prevažujúci zvyšok spoločností prestane fungovať.

Proces nastupníctva v rodinnej firme môže byť komplikovaný a citlivý, pretože zahŕňa množstvo rodinných, obchodných a osobných faktorov. Ako nastaviť proces nástupníctva a aká je vaša úloha? Aké role zastávate a prečo vám kontaminujú komunikáciu? K zabezpečeniu viacgeneračnosti vašej rodinnej firmy prispievajú aj rodinné rady a rodinné ústavy. Ako ich viesť a tvoriť sa dozviete v tomto module.

Aké témy III. modul prinesie?

 • Rodinná harmónia, porozumenie rôznym rolám v rodinnom podniku
 • Prečo je rodinná rada potrebná v každej rodinnej firme
 • Čo je rodinná ústava, jej úloha, význam a obsah
 • Family Office – jeho rola a význam v riadení rodinnej firmy
 • Najčastejšie modely prerozdelenia vlastníctva
 • Komunikácia a nastavenie pravidiel medzi aktívnymi a pasívnymi členmi rodiny

Čo sa počas modulu naučíte?

 • Ako ústava ovplyvňuje zachovanie hodnôt, ktorými sa riadi spoločnosť
 • Ako viesť rodinné rady a pripraviť sa na generačnú výmenu
 • Dozviete sa, ako najlepšie viete pomôcť nástupcom v ich procese
 • Vypracujete kroky pre vás a vašu rodinnú firmu v procese nástupníctva
 • Budete mať možnosť zanalyzovať svoje súčasné a cieľové miesto v rodinnej firme
 • Dozviete sa, aké rôzne modely prerozdelenia vlastníctva využívajú rodinné firmy vo svete

Prečo Akadémia Nestorov vznikla?

„Toto by mali počuť aj naši rodičia.“

Táto veta zaznela tak často počas Akadémie Nástupcov, že sme museli na túto prosbu reagovať. Vytvorili sme unikátny program určený špeciálne iba pre majiteľov rodinných firiem, rodičov, nenahraditeľných nestorov sprevádzajúcich svoje dospelé deti nielen počas generačnej výmeny.

Pri tvorbe programu sme vychádzali z viac ako 10-ročných skúseností s generačnými výmenami v rodinných firmách. Počas nich sme mali možnosť navnímať si vzťahovú a komunikačnú dynamiku a výzvy medzi majiteľmi a nástupcami v rodinných firmách, a overiť si čo funguje a čo nie pri zlepšovaní ich vzťahov.

V Akadémii Nestorov sa stretnú majitelia a zakladatelia rodinných firiem, ale najmä rodičia, ktorí sa chcú naučiť efektívnejšie zvládať emócie, problémové situácie a konfliktné vzťahy v ich profesionálnom živote.

Kto vás bude programom sprevádzať?

Erika-Matwij

Erika Matwij

Prezidentka IRB a expertka na rodinné podnikanie

Viac ako 10 rokov podporuje rodinné podniky v oblasti stratégií, sprevádza ich v procesoch nástupníctva a generačnej výmeny, vedie rodinné rady v rodinných firmách a spisuje rodinné ústavy. Organizuje Medzinárodný kongres rodinných firiem, založila a vedie Akadémiu Nástupcov, podporuje nielen zakladateľov, ale aj nástupcov v procese preberania rodinnej firmy. Je spoluautorkou knihy Generačná výmena krok za krokom a členkou Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných podnikov IFERA ako jediný zástupca zo Slovenska.

Aleš Bednařík

Tréner, psychológ, spisovateľ, happytarián

Vedie školenia zamerané na rozvoj sociálnych, komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností. Venuje sa aj témam psychológie šťastia a negatívnemu vplyvu digitálnych technológií na psychické zdravie a vzťahy. Na školeniach sa zameriava najmä na rozvoj praktických zručností, simulovanie reálnych situácií a neformálnu atmosféru pri učení, ktorá umožňuje účastníkom efektívne učenie pre prax. Zároveň je extrovert, nadšený diskutér a srdečný človek a tak stretnutia s ním sú nielen učením, ale aj zábavou.

Stepan Starha

Štěpán Štarha

Partner v advokátskej kancelárii HAVEL & PARTNERS

Špecializuje sa na zmluvné právo, právo duševného a priemyselného vlastníctva, oblasť práva informačných systémov a telekomunikácií, ochranu osobných údajov a na súkromné medzinárodné právo. Okrem toho sa zaoberá poskytovaním komplexného právno-daňového poradenstva v oblasti služieb pre privátnu klientelu. Medzi jeho klientov patria nielen ultimatívni vlastníci úspešných slovenských i zahraničných podnikateľských zoskupení, ale aj vrcholoví manažéri či športovci. Právne poradenstvo poskytuje na Slovensku, kde pôsobí ako usadený európsky advokát, ale aj v Českej republike.

Kedy a kde sa bude Akadémia Nestorov konať?

Prežijete tri 2-dňové školenia v krásnom prostredí Residence Hotel & Club Donovaly****.

I. modul: 4. – 5. máj 2023

II. modul: 15. – 16. jún 2023

III. modul: 5. – 6. október 2023

Časový harmonogram:

Prvý deň: od 9:00 – 16:00
Druhý deň: od 9:00 – 15:00

Residence Hotel & Club Donovaly ****
www.residencehotel.eu

Ako sa môžete prihlásiť?

Prihlášku môžete zaslať vyplnením registračného formulára alebo nám zavolajte na +421 915 842 834.

Cena 3-mesačného programu

1.500 € / osoba

V cene je zahrnuté:

 • Tri 2-dňové školenia vedené expertmi na rodinné podnikanie a komunikáciu
 • Obedy a coffee breaky počas všetkých školiacích dní
 • Školiace materiály

Účastník si hradí samostatne:

 • Ubytovanie
 • Cestovné náklady
 • Večera, wellness a iné služby v prípade záujmu

Prečo sa na Akadémiu Nestorov prihlásiť?

 • Strávite 6 dní v spoločnosti majiteľov rodinných firiem, ktorí prechádzajú procesom generačnej výmeny alebo sa naň pripravujú
 • Naučíte sa efektívnejšie pracovať s komunikáciou, emóciami a procesom nástupníctva vo vašej rodinnej firme a podnikateľskej rodine
 • Načerpáte inšpiráciu a nové myšlienky pre firemný, rodinný a osobnostný rast
 • Získate praktické rady, ako pracovať so svojimi emóciami počas konfliktných situácií
 • Doprajete si oddych v príjemnom horskom prostredí alebo vo wellnesse

REGISTRÁCIA

Viac informácií si môžete prečítať tu.

Chcete zlepšiť vzťahy a komunikáciu medzi vami a nástupcami?