Multigeneračná správa a presun majetku

Multigeneračná správa a presun majetku

„Bohatý človek by mal nechať deťom dosť, aby niečo robili, ale nie príliš, aby nerobili nič.“
Warren Buffet

Ak sa vám nepodarí nástupnícky plán v rodinnej firme, dochádza k predaju firmy a vytvorí sa značné rodinné imanie. Je úplne prirodzené, že sa zamýšľate, ako rodinnú firmu úspešne predať, zhodnotiť a uchovať peniaze z predaja pre ďalšie generácie. Úspešný predaj firmy je len prvým krokom, ktorý treba zabezpečiť. Následne potrebujete efektívnu správu rodinného majetku – často aj naprieč viacerými generáciami, a preto je nutné mať multigeneračné rodinné portfólio.

Na tomto workshope sa dozviete, aké kroky je potrebné urobiť pri plánovaní zhodnocovania rodinného majetku, jeho presunu na potomkov, ale i jeho uchovania prostredníctvom zvereneckých fondov.