Klub rodinných firiem - Generačná výmena v rodinných firmách

Klub rodinných firiem

Klub rodinných firiem

Keďže už takmer dve desaťročia úzko spolupracujeme s podnikateľskými rodinami, sme presvedčení, že dobre riadený rodinný podnik je najlepším modelom podnikania. Taký, ktorý prináša výhody komunitám na celom svete. Väčšina rodinných podnikov však čelí spoločným výzvam.

Rozhodli sme sa preto založiť komunitu, v ktorej môžu získať podnikateľské rodiny podporu, nadviazať kontakty a získať prístup k vedomostiam a odborným znalostiam, ktoré potrebujú na dosiahnutie úspechu.

Čo je Klub rodinných firiem?

Klub je združenie rodinných firiem, ktoré má za cieľ ponúknuť rodinám podnikateľov bezpečný priestor pre vzájomné učenie sa, zdieľanie a inšpirovanie a kde sa môžu stretávať ako komunita a vyzývať sa pri budovaní nových a lepších podnikateľských aktivitách. V súčasnosti je členstvo v Klube rodinných firiem na pozvánku.

Naším poslaním je podporovať a zastupovať rodinné podniky na Slovensku,
aby ľudia, komunity a hospodárstvo mohli prosperovať.

Chcete byť aj vy súčasťou komunity podnikateľských rodín?