Partnerská medzigeneračná komunikácia

Partnerská medzigeneračná komunikácia

Vedieť vhodným spôsobom vyjadrovať svoje názory, potreby a pocity, keď sme v emóciách, hneváme sa alebo sme vystresovaní, zvládať náročné situácie a konflikty, odolávať emočnému vydieraniu a manipulácií či porozumieť skrytému posolstvu v komunikácií, nie je jednoduché. Ak sme vo firme ešte aj v roliach „rodič“ – „dieťa“, je to ešte náročnejšie.

Na workshope sa pozrieme na to:

  • Prečo si nerozumieme a ako predísť nedorozumeniam
  • Aké robíme najčastejšie CHYBY v komunikácii