Audit pripravenosti na nástupníctvo - Generačná výmena v rodinných firmách

Audit pripravenosti na nástupníctvo

Audit pripravenosti na nástupníctvo

Zistite pripravenosť svojej rodinnej firmy na nástupnícku zmenu

Vedeli ste, že len 30 % pripravovaných procesov nástupníctva je úspešných? Prevažujúci zvyšok spoločností prestane fungovať. Ak chcete vedieť, či ste pripravení na proces nástupníctva, generačnej zmeny, potom je tento proces určený práve vám.

Preverte si, či viete, čo je nástupníctvo, aké výzvy tento proces predstavuje, a čomu treba venovať osobitnú pozornosť. Nejde iba o prevod majetku, ide o oveľa viac: vedomosti, moc, majetok, a to všetko v súlade so spoločnými hodnotami.

Aké výhody prináša Audit pripravenosti na nástupníctvo?

  • Prehĺbte svoje znalosti o podstate procesu nástupníctva.
  • Určte počiatočný bod, úlohy a harmonogram nástupníctva.
  • Definujte jednotlivé kľúčové faktory úspechu procesu nástupníctva.
  • Vytvorte akčný plán činností v procese nástupníctva.

Ako audit prebieha?

Na spoločnom stretnutí diagnostikujeme pomocou série otázok východiskový bod vašej individuálnej situácie a témy, ktoré by sa mali v procese generačnej výmeny riešiť ako prvé.

Spoločne definujeme akčný plán pre proces nástupníctva. Toto stretnutie trvá jeden deň a môže byť súčasťou väčšieho procesu – procesu nástupníctva. Môže to byť aj nezávislý modul, ktorého účelom je definovať počiatočný bod a hlavné úlohy, ktoré sa budú realizovať individuálne.

Aké výsledky môžete očakávať?

Počas stretnutia budete analyzovať alternatívy nástupníctva, vytvárať svoj vlastný zoznam kľúčových úloh a definovať harmonogram implementácie. Zo stretnutia odchádzate s komplexným obrazom o procese, ako aj s navrhovanými krokmi, ako ho odštartovať a zrealizovať vo vlastnej firme. Toto stretnutie je iniciované majiteľmi firiem, ktorí sa chcú pripraviť na generačnú zmenu a nenechávajú nástupnícky proces náhode. Ich primárnym cieľom je zabezpečiť životnosť spoločnosti, a preto pracujú s myšlienkou pripraviť sa v tomto jedinečnom procese na to najlepšie.

Chcete zistiť, ako je vaša rodinná firma pripravená na generačnú výmenu?