Rodinná ústava - Generačná výmena v rodinných firmách

Rodinná ústava

Rodinná ústava

Zabezpečte svojej rodinnej firme trvácnosť, stabilitu a viacgeneračnosť

Prijatie dlhovekosti ako biznisovej výzvy je jednou z najťažších úloh pre majiteľov rodinných firiem. Je zároveň hlavnou charakteristickou črtou rodinných podnikov. Aby ste sa postarali o multigeneračný charakter spoločnosti, stojí za to pripraviť vašu rodinu na výzvy, ktoré pred vami stoja – organizácia pravidiel spolužitia a spolupráce a stanovenie zásad odovzdávania riadenia v spoločnosti (nástupníctva) sú rozhodujúce pre udržanie jednoty v rodine a spoločnosti.

Čo je rodinná ústava?

Je to jeden z najkomplexnejších rodinných dokumentov, ktorý slúži ako smernica pre rodinu po mnoho generácií. Obsahuje poslanie, víziu, rodinné hodnoty a mechanizmy pravidiel, ktoré upravujú vzťahy rodinných príslušníkov a biznisu. Je to mapa a kódex v jednom – obsahuje všetky dohody rodiny usporiadané v súlade s víziou rozvoja rodiny v podnikaní, ako aj s priebehom nástupníctva. 

Aké výhody prináša Rodinná ústava?

 • Zabezpečte dlhovekosť vášho rodinného biznisu a udržiavajte harmóniu a posilnenie viacgeneračnej podnikateľskej rodiny.
 • Zabezpečte trvanlivosť hodnôt spoločnosti.
 • Usporiadajte štruktúru a právnu ochranu spoločnosti a rodiny.
 • Vytvorte transparentné pravidlá na prijímanie rozhodnutí, zamestnávanie a odmeňovanie rodinných príslušníkov.
 • Obmedzte konflikty v rámci rodiny.
 • Regulujte najdôležitejšie otázky: hodnoty, spôsoby realizácie procesu nástupníctva, kapitálové regulácie, rozsah rodinného vplyvu na podnikanie, riešenie konfliktov atď.

Ako prebieha tvorba Rodinnej ústavy?

Individuálne stretnutia

 • definovanie vízie rozvoja spoločnosti a vlastného rozvoja každého člena rodiny majiteľov
 • stretnutia, ktoré kreujú víziu budúcnosti členov rodiny
 • určenie očakávaní a hodnôt každého člena rodiny

 

Rodinné rady

 • zasadnutia odhaľujúce hodnoty rodiny majiteľov
 • stretnutia, ktoré definujú poslanie a víziu spoločnosti
 • prinášajú odpoveď na otázky, kto je adresátom ústavy, čo je kľúčové pri rozhodovaní, prečo chce rodina riešiť dané problémy, ako ich riešiť a ako preveriť výsledné dohody.

Aké výsledky môžete očakávať?

Po vypracovaní Rodinnej ústavy, ktorej cieľom je dosiahnuť harmóniu v rodine, ktorá sa pozitívne premieta aj do rozvoja rodinnej firmy, nasleduje posilnenie jej dohôd právnymi úkonmi. Vypracovanie ústavy zvyšuje šance každej rodinnej firmy na bezpečný prevod podniku na ďalšiu generáciu a zlepšuje kvalitu a zrozumiteľnosť vzťahov v podnikovej aj rodinnej sfére. Rozsah ústavy sa môže v rôznych spoločnostiach líšiť: záleží na veľkosti rodiny, štádiu rozvoja spoločnosti, počte zúčastnených akcionárov/spoločníkov a na tom, ktorý aspekt podnikania (t. j. firma, rodina, vlastníctvo) je prioritou pre zainteresované strany.

Chcete sa dozvedieť viac, ako prebieha tvorba rodinnej ústavy?