Právne a daňové novinky pre rodinné firmy - Generačná výmena v rodinných firmách

Právne a daňové novinky pre rodinné firmy

Právne a daňové novinky pre rodinné firmy

V tomto diele Rozhovorov o Rodinnom Businesse sa pozeráme na právne a daňové novinky z oblasti rodinného podnikania na Slovensku. Erika Matwij si do rozhovoru pozvala advokátku Patríciu Jamriškovú z HAVEL & PARTNERS a daňového poradcu Martina Kiňa z Moore BDR.

Bezplatný prístup k rozhovoru získate po registrácii.

Čo sa v rozhovore dozviete?

  • Čo priniesla novela zákona o rodinných podnikoch
  • Rozdiel medzi evidovaným a registrovaným podnikom
  • Výhody, práva a povinnosti pre registrované rodinné podniky
  • Pripravovaný zákon o rodinných nadáciách – riešenia, výhody a príklady z praxe
  • Daňová problematika v súvislosti s pripravovanými nadačnými fondami
  • Prehľad daňových implikácií vo vzťahu k holdingovým štruktúram

Získajte prístup k rozhovoru

Viac informácií si môžete prečítať tu.

Čo sú Rozhovory o Rodinnom Businesse?

Rozhovory o Rodinnom Businesse vám prinášajú pohľad do zákulisia rodinných firiem a dotýkajú sa rôznych tém z rodinného podnikateľského prostredia. Pod vedením Eriky Matwij, expertky na problematiku nástupníctva, koučky a konzultantky HR procesov, vám prinášame rozhovory s odborníkmi ako aj zástupcami rodinných firiem a venujeme sa témam, ktoré pomáhajú slovenských rodinným firmám rásť, inovovať a zvládať aj tie najnáročnejšie výzvy.

Patrícia Jamrišková

advokátka v HAVEL & PARTNERS

Patrícia sa špecializuje najmä na oblasť práva obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo životného prostredia a z oblasti občianskeho práva na rodinné a dedičské právo. Okrem toho v roku 2020 úspešne zložila správcovskú skúšku (správca konkurznej podstaty) z oblasti konkurzov a reštrukturalizácií. Významnú špecializáciu predstavuje aj poskytovanie komplexného poradenstva pre privátnu klientelu a rodinné firmy zahŕňajúce najmä riešenie medzigeneračného transferu kapitálu a ochrany privátneho majetku, aspekty budovania a správy (rodinných) holdingových štruktúr obsahujúcich aj zahraničné právne formy vyčlenenia a usporiadania majetku známe ako zverenecké či súkromné nadačné fondy (tzv. „trusty“) a poradenstvo vo veciach rodinnoprávnych a dedičských.

Martin Kiňo

daňový poradca a partner v Moore BDR

Martin patrí do druhej generácie partnerov spoločnosti Moore BDR a venuje sa najmä ekonomickému a daňovému poradenstvu. Špecializuje sa na poradenstvo v súvislosti s nastavovaním firemných a rodinných štruktúr pomocou holdingových, nadačných, zvereneckých a trustových fondov a fondov kvalifikovaných investorov, pri ktorých poskytuje finančné a daňové poradenstvo pri optimalizácií rodinných a firemných štruktúr ako aj pri správe majetku a súkromných investícií. Moore BDR je rodinná firma s medzinárodným aspektom. Ako slovenská audítorská a poradenská spoločnosť pôsobí na slovenskom poradenskom trhu už od roku 1991 a od roku 2011 je členom medzinárodnej siete Moore Global.

Zaujímajú Vás novinky z oblasti daní a práva pre rodinné firmy?