Workshopy - Generačná výmena v rodinných firmách

Workshopy

Workshopy

Spoznajte nové návody a zapojte sa do praktických workshopov, vďaka ktorým bude vaše rodinné podnikanie úspešne napredovať.

Hodnotiaci rozhovor ako nástroj riadenia výkonnosti v rodinnej firme

Získajte praktickú zručnosť viesť hodnotiaci rozhovor s členmi rodiny v rodinných firmách.

Hodnotenie a odmeňovanie členov rodiny v rodinných firmách

Získajte nové zručnosti a vedomosti ako nastaviť konzistentnú a spravodlivú stratégiu hodnotenia a odmeňovania vo vašej rodinnej firme.