Právne aspekty rodinného podnikania na Slovensku - Generačná výmena v rodinných firmách

Právne aspekty rodinného podnikania na Slovensku

Právne aspekty rodinného podnikania na Slovensku

Každá rodinná firma skôr či neskôr stojí pred riešením dôležitých právnych otázok, na ktoré nie vždy je možné nájsť jednoduchú a rýchlu odpoveď. Ako nastaviť participáciu aktívnych a neaktívnych členov rodiny na výsledku spoločného podnikania? Ako budú participovať na rodinom podnikaní nepokrvní členovia? Či ako právne ošetriť dedenie v súvislosti s rodinným podnikaním na Slovensku?

To všetko sa dozviete počas ďalšieho Rozhovoru o Rodinnom Businesse, v ktorom sa bude Erika Matwij rozprávať s Dušanom Tomkom, expertom v oblasti rodinného práva a právneho poradenstva pre oblasť private wealth.

Okrem toho sa dozviete, aké právne formy pre štruktúrovanie rodinného podnikania existujú a aký nástroj vám pomôže usporiadať vzťahy v rodinnom podnikaní.

V rozhovore sa budeme venovať týmto témam:

 • Právna úprava možností rodinného podnikania na Slovensku v porovnaní s inými vyspelými krajinami a jej význam
 • Aktívna verzus pasívna forma participácie členov rodiny
 • Participácia nepokrvných členov rodiny na rodinnom podnikaní
 • Transformácia podnikania na rodinné podnikanie
 • Rodinná ústava ako nástroj usporiadania vzťahov v rodinnom podnikaní
 • Úprava dedenia a manželských/partnerských vzťahov na Slovensku v súvislosti s rodinným podnikaním

Dušan Tomka

expert v oblasti rodinného práva a právneho poradenstva pre oblasť private wealth

Zakladateľ a partner advokátskej kancelárie ECOVIS DT LEGAL, ktorý viac ako 17 rokov vedie tím právnikov, orientovaný na poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenstva zahraničnej a domácej korporátnej klientele pri jej pôsobení v rámci strednej Európy. Dušan Tomka je expert v oblasti rodinného práva a právneho poradenstva pre oblasť private wealth, ktorá zahŕňa právne nástupníctvo, medzigeneračnú výmenu, tvorbu a optimalizáciu holdingových štruktúr.
Je členom Slovenskej advokátskej komory a okrem výkonu právneho poradenstva svoje znalosti posúva ľudom aj prostredníctvom intenzívnej publikačnej a prednášateľskej činnosti so zameraním na obchodné, pracovné a rodinné právo.

Čo sú Rozhovory o Rodinnom Businesse?

Rozhovory o Rodinnom Businesse vám prinášajú pohľad do zákulisia rodinných firiem a dotýkajú sa rôznych tém z rodinného podnikateľského prostredia. Pod vedením Eriky Matwij, expertky na problematiku nástupníctva, koučky a konzultantky HR procesov, vám prinášame rozhovory s odborníkmi ako aj zástupcami rodinných firiem a venujeme sa témam, ktoré pomáhajú slovenských rodinným firmám rásť, inovovať a zvládať aj tie najnáročnejšie výzvy.

Ako Rozhovory o Rodinnom Businesse fungujú?

 • Rýchla registrácia Stačí zadať váš email a obratom vám bude zaslaný odkaz, cez ktorý sa poľahky pripojíte na sledovanie rozhovoru.
 • Prihlasovanie ľavou zadnou Na rozhovor sa môžete pripojiť cez svoj telefón, tablet alebo notebook, nepotrebujete k tomu žiadne ďalšie technické vybavenie.
 • Zážitok pre aktívnych aj pasívnych divákov Do diskusie sa môžete aktívne zapojiť kladením otázok, ale zároveň je určený aj pre tých účastníkov, ktorí chcú rozhovor len sledovať.

Prečo sledovať Rozhovory o Rodinnom Businesse online?

 • Zúčastniť sa ho môžete z pohodlia vášho domova alebo kancelárie.
 • Využijete tak efektívnejšie váš čas bez potreby cestovania.
 • Po skončení rozhovoru dostanete k dispozícii záznam, ktorý si môžete pozrieť vtedy, keď na to budete mať priestor.
 • Získate možnosť klásť otázky a komunikovať s expertkou Erikou Matwij a pozvaným hosťom na témy, ktoré vás zaujímajú.

Chcete porozumieť právnym aspektom rodinného podnikania na Slovensku?