Čo robíme - Generačná výmena v rodinných firmách

Čo robíme

Čo robíme

Inštitút Rodinného Businessu pomáha rodinným podnikom lepšie pochopiť a riešiť jedinečné výzvy, ktorým čelia. Keďže už vyše desať rokov spolupracujeme s podnikateľskými rodinami, sme presvedčení, že dobre riadený rodinný podnik je najlepším modelom podnikania. Taký, ktorý prináša výhody komunitám na celom svete.

Inštitút Rodinného Businessu pôsobí v rámci medzinárodnej siete Family Business Institute ktorý založila v Poľsku dr. Adrianna Lewandowska, MBA. Na Slovensku napĺňa misiu a poslanie tohto Inšitútu Erika Matwij, expertka pre rodinné stratégie a riadenie generačnej výmeny.

Vzhľadom na tendenciu prevádzať rodinné podniky do rúk majiteľov spoločností s medzinárodným kapitálom, sa usilujeme, aby na Slovensku zostal rodinný biznis v rukách rodín aj po odchode zakladateľov.

Chceme, aby sa do rúk novej generácie dostalo viac rodinných firiem, aby viac potomkov chcelo prevziať rodinný podnik svojich rodičov a viac majiteľov chcelo vedome odovzdať firmu rodine.

V spolupráci so skupinou odborníkov podporujeme rodinných podnikateľov. Pomáhame im rozvíjať spoločnosť profesionalizáciou riadenia rodinného podnikania, čím uľahčia nasledujúcim generáciám riadenie rodinného bohatstva.

Čomu sa venujeme?

Sme centrum znalostí o rodinných podnikoch, kde:

  • Organizujeme kongresy určené pre slovenské podnikateľské rodiny s cieľom sprostredkovať neoceniteľné vedomosti a skúsenosti medzinárodných odborníkov a spíkrov a vytvoriť tak priestor pre nadväzovanie dlhodobých partnerstiev a komunít
  • Vedieme Akadémiu Nástupcov venovanú mladšej generácií rodinných firiem, kde prepájame praktické aspekty firemného riadenia s individuálnym rozvojom účastníkov
  • Vydávame odborné publikácie pre profesionalizáciu rodinného podnikania na Slovensku
  • Sprevádzame rodinné firmy procesom generačnej výmeny, zakladáme a vedieme rodinné rady a píšeme rodinné ústavy

Medzinárodný kongres

Strategické konzultácie

Akadémia Nástupcov

Generačná výmena

Odborné publikácie

Rodinné rady a ústavy

Inštitút Rodinného Businessu je centrom znalostí o rodinných podnikoch a miestom, kde sú rodinné firmy centrom vesmíru. Nášho vesmíru.

Riadite rodinnú firmu a chcete vedieť, ako môžeme podporiť vašu rodinu v rodinnom podnikaní?