Kniha Rodinná ústava - Generačná výmena v rodinných firmách

Rodinná ústava kniha

Rodinná ústava

Cesta a garancia dlhovekosti rodinných podnikov

Rodinné a podnikateľské procesy v rodinnej firme nie je možné od seba odtrhnúť. Práve najexplicitnejším znakom rodinných podnikov je vzájomná závislosť firmy a rodiny. Vplyv rodiny na podnik je veľmi veľký.

Preto sme pre vás pripravili jedinečnú knihu, ktorá vám nielen pomôže preklenúť problémy s tým súvisiace, ale vás nasmeruje k viacgeneračnosti rodinného biznisu.

Ide o jedinečnú publikáciu pre každého, kto chce zabezpečiť pokračovanie svojho rodinného biznisu.
Ponúka praktické rady a návody, ako si vytvoriť svojpomocne rodinnú ústavu, ktorá pomôže upevniť budúcnosť a nasledovníctvo rodinnej firmy.

O čom kniha je?

Kniha má 211 strán a vďaka nej získate svoj koncept ústavy rodinného podniku. Rodinné podnikanie nie je jednoduché a je rozhodne iné ako to nerodinné.

Ak chcete svojmu rodinnému podniku zabezpečiť dlhodobé fungovanie, ktoré sa bude prelínať generáciami, táto kniha vám pomôže zvýšiť šance práve vďaka vytvoreniu rodinnej ústavy (s konkrétnymi príkladmi a možnosťami), autentického rodinného dokumentu, ktorý rodine okrem toho, že pomôže zabrániť zániku firmy, docieli aj lepší proces fungovania.

Rodinná ústava je slovenské knižné unikum, ktoré sa venuje rodinnej ústave do takej miery a hĺbky ako žiadne iné na Slovensku.

Až teraz!

Prečo je pre vás táto kniha dokonalá?

Prevedie vás i vašu rodinu cestou vzniku vlastnej rodinnej ústavy, vďake ktorej budete vedieť:

  • ako môžete zabezpečiť rodinnému podniku dlhú životnosť a stabilitu,
  • inšpirácie na ďalšie postupy k dlhovekosti firmy,
  • ako správne vykonať proces nástupníctva,
  • ako dobre naplánovať dedenie rodinného biznisu,
  • ako vybrať toho správneho nástupcu a dohodnúť sa na prevzatí podniku,
  • ako riešiť konflikty medzi rodinnými príslušníkmi.
ukazka1
ukazka2
ukazka3
previous arrow
next arrow

Chcete si vytvoriť rodinnú ústavu svojpomocne?

Kniha vám prinesie mnoho praktických rád a návodov, zjednotí mnohé pohľady a názory, aby sa maximalizovala šanca, že tvorba rodinnej ústavy u vás prebehne úspešne.

Predajná cena knihy: 199 €

Alebo pošlite objednávkový email na linda.vaculcikova@irbslovensko.sk

Kto knihu napísal?

Informácie o rodinných ústavách spracovali a zozbierali odborníci z Instytutu Biznesu Rodzinnego v Poľsku, na čele s Dr. Adriannou Lewandowskou a Jackom Lipiecom. Vložili do nej svoje dlhoročné skúsenosti a poznatky z tvorby rodinných ústav po celom svete.

Adrianna Lewandowska : Poradkyňa pre stratégiu a nástupníctvo v rodinných firmách

Adrianna Lewandowska

Poradkyňa pre stratégiu a nástupníctvo v rodinných firmách

Viac informácií
Jacek Lipiec : Špecialista na výskum, rodinné ústavy a tematiku Family Governance

Jacek Lipiec

Špecialista na výskum, rodinné ústavy a tematiku Family Governance

Viac informácií

Čo si o potrebe spísania rodinnej ústavy myslia rodinné firmy?

„Spísať rodinnú ústavu nás nikdy predtým nenapadlo, ako aj riešiť generačnú výmenu. Mysleli sme si, že odovzdanie firmy dcére/dcéram bude plynulé a zvládneme to samy. Po stretnutí s Erikou sme pochopili všetky nástrahy, ktoré na nás čakajú. Z tohto dôvodu sme počas generačnej výmeny začali spisovať aj rodinnú ústavu, aby sme predišli hlavne rodinným, ale aj pracovným nezhodám.

Mojou tajnou  túžbou bolo, aby firma,  ktorú som budovala od roku 1994, napredovala aj po mojom odchode a budúce generácie pochopili náročnosť začiatkov podnikania. Víziu, ktorú im chcem odovzdať spolu so skúsenosťami, odhodlaním a láskou k práci, je treba správne pomenovať a zaznamenať. Pri takých dôležitých životných krokoch neváhajte požiadať o pomoc odborníkov ako je IRB – Slovensko. Otvoria sa vám tzv. Pandorine skrinky, o ktorých ste ani netušili…“

Daniela Kováčová, majiteľka firmy PekaStroj s.r.o

„Napísaný, prijatý a rešpektovaný súhrn pravidiel vzájomného fungovania s výkladom, ktorý vnáša harmóniu a pokoj do života rodiny. O dobrú „ústavu” sa môžete oprieť kedykoľvek, nielen pri generačnej výmene.“

Ivan Vallo, majiteľ firmy robotec group, a. s.

„Rodinnú ústavu považujem za dôležitý a základný dokument rodinnej firmy. Som si istá, že je jednou z hlavných zložiek „správy rodiny“. Rodinná ústava totiž pomôže zosumarizovať hodnoty, ciele, práva a povinnosti rodinnej firmy a jej členov, ktoré sa zaväzujú počas svojho podnikania dodržiavať a podporovať. Spoločné rodinné hodnoty, vízia a stratégia  firmy, ktoré sú dôležité pre fungovanie, sa zakotvujú práve v ústave, rovnako ako plány a zámer rodinnej firmy. Myslím si, že sa tak aj umocňuje emočné puto k rodinnému podnikaniu.

Ústava zabezpečuje „pokoj v rodine“ práve tým, že ponúka návrhy a riešenia možných hrozieb a neočakávaných udalostí, rodinných konfliktov, hádok a neschopnosť sa dohodnúť. Rodinná firma môže prosperovať a rásť len vtedy, ak sa rodina, ktorá ju vlastní, vie dohodnúť, správne komunikovať a jedná v zhode a harmónii. Som presvedčená, že správne vytvorená rodinná ústava udrží aj po generačnej výmene rodinné podnikanie na nastavenej úrovni.“

Želmíra Komorechová, majiteľka firmy KOMPAVA spol. s r. o.

„Ako rodinná firma, ktorá aktuálne prechádza procesom generačnej výmeny, by sme chceli zabezpečiť ochranu, zveľadenie ako aj rast rodinného podnikania a majetku aj do budúcnosti. To sa dá, keď sa nastavia jasné pravidlá v podobe etického kódexu, ktorým sa budú riadiť členovia rodiny, ak chcú fungovať v rodinnej firme a benefitovať z majetku rodiny.

V našich očiach je súborom takýchto pravidiel RODINNÁ ÚSTAVA. Predstavuje základný stavebný kameň, o ktorý sa môžu jednotliví členovia rodiny oprieť, keďže obsahuje hodnoty, ciele, práva a povinnosti rodinného podnikania. Je dôležitým nástrojom pri vytváraní harmonického fungovania rodiny a rodinného podnikania, keďže základné očakávania sú v nej pomenované a nahlas komunikované tak do vnútra rodiny jednotlivým jej členom, ako aj navonok.“

Vladimír Podoliak, majiteľ firmy Žilinská regionálna železnica, a. s.

„Rodinná ústava je výnimočný počin rodiny, ktorý je možné vytvoriť len s lídrom v čele. Rodinná ústava uznáva všetkých členov rodiny a definuje im postavenie, právo aj povinnosti. Pre mňa je to symbol súdržnosti rodiny z dávnych dôb, kedy rodina-kmeň-svorka mali síce nepísané, ale uznávané pravidlá. Som presvedčený, že do dnešných dní prežili len potomkovia tých tlúp lovcov mamutov, ktoré mali dobrého lídra a funkčné a uznávané pravidlá.

Prajem vám, milí čitatelia, aby ste so svojím rodinným podnikaním uspeli na dlhé obdobie práve vďaka vašej vlastnej rodinnej ústave. Len tak môžete byť vy ako líder spravodlivý a zároveň láskavý k vašim milovaným a blízkym. Iba vtedy, keď všetci dopredu a včas viete, aká je vaša úloha a budúcnosť v rodinnom podniku, môžete držať spolu a byť aktívni a užitoční.“

Juraj Málik, majiteľ firmy Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Vydanie knihy podporili

Chcete vytvoriť rodinnú ústavu vo svojej rodinnej firme svojpomocne?