Náš tím - Generačná výmena v rodinných firmách

Náš tím

Náš tím

Erika Matwij : Prezidentka IRB a expertka na rodinné podnikanie

Erika Matwij

Prezidentka IRB a expertka na rodinné podnikanie

Viac informácií
Linda Vaculčíková : Chief Executive Officer

Linda Vaculčíková

Chief Executive Officer

Viac informácií
Tamara Gáliková : Expertka na rodinné podnikanie pre Západné Slovensko

Tamara Gáliková

Expertka na rodinné podnikanie pre Západné Slovensko

Viac informácií
Silvia Lidajová : Expertka na rodinné podnikanie pre Stredné Slovensko

Silvia Lidajová

Expertka na rodinné podnikanie pre Stredné Slovensko

Viac informácií
Mária Čižmárová : Expertka na rodinné podnikanie pre Východné Slovensko

Mária Čižmárová

Expertka na rodinné podnikanie pre Východné Slovensko

Viac informácií
Zuzana Padychová : Marketing Advisor

Zuzana Padychová

Marketing Advisor

Viac informácií