Komunikácia & riešenie konfliktov - Generačná výmena v rodinných firmách

Komunikácia & riešenie konfliktov

Komunikácia a riešenie konfliktov

Ťažkosti rodinných podnikov spočívajú v potrebe neustálej transformácie vzťahov rodinného systému na systém podniku

Rodinné firmy, podobne ako iné podniky, čelia rôznym problémom, ktoré môžu brániť ich rastu. V rodinných podnikoch však môže byť týchto problémov oveľa viac, a to z dôvodu priameho vplyvu rodiny na podnik. Neoddeliteľná súdržnosť dvoch systémov, rodiny a podniku, prispieva k výskytu hádok, konfliktov, deštruktívneho správania alebo nedostatkov pri plnení manažérskych úloh špecifických pre rodinné podniky. 

Aké sú najčastejšie prekážky rozvoja rodinných podnikov z hľadiska komunikácie?

  • Príliš silné prepojenie rodinného života so životom firmy a prenášanie možných rodinných konfliktov do podnikateľskej sféry.
  • Problémy s kombináciou profesionálnych a rodinných úloh zamestnaných rodinných príslušníkov.
  • Rozdielne zaobchádzanie s rodinnými a nerodinnými zamestnancami.
  • Neochota umožniť externým manažérom riadiť.

Ako riešenie konfliktov prebieha?

V mnohých prípadoch rodiny nie sú schopné riešiť konflikty samy. Členovia rodiny alebo poradcovia, ktorí majú dôveru všetkých strán a preukázali schopnosť pracovať s rôznymi štýlmi a názormi, sú dobrými facilitátormi procesu riešenia konfliktov. V procese konzultácie konfliktov a hľadania riešení sa sústredíme na tieto dôležite kroky:

  • Ochota konfrontovať sa s témou a viesť ťažké rozhovory.
  • Spolupráca s facilitátorom s cieľom zmeniť staré vzorce a viesť produktívne rozhovory.
  • Uzatvorenie nových dohôd o tom, ako spolu komunikovať a spolupracovať
  • Aktívna zmena správania a zodpovednosť voči sebe a ostatným.

Aké výsledky môžete očakávať?

Pri riešení konfliktov je dôležitý záväzok všetkých zúčastnených vydržať v procese, ktorý bude mať určite vzostupy aj pády. Keď strany začnú pracovať na budovaní komunikácie, dôvery a porozumenia, je dôležité pokojné a neunáhlené tempo. Každé úspešné stretnutie vytvára pozitívny základ pre ďalšie stretnutie. Namiesto predchádzajúceho začarovaného kruhu sa začína vytvárať pozitívny cyklus. Keď dôjde k nevyhnutným chybným krokom alebo nedorozumeniam, zachovanie pokoja na úspešné rozuzlenie toho, čo sa pokazilo, a návrat na správnu cestu vytvára pozitívnu energiu a dôveru podporujúcu ďalší pokrok.

Musíme si ujasniť, čo riešenie konfliktu skutočne znamená. Málokedy to znamená dosiahnuť úplné porozumenie a dokonalý nový začiatok. Zvyčajne to skôr znamená, že ste prerušili historický cyklus odstupu, vyhýbania sa a dysfunkcie natoľko, aby ste rodine umožnili byť spolu v jednej miestnosti, spoločne sa najesť a dokonca spoločne prijímať rozhodnutia. Pravdepodobne nenastane dokonalá radosť a harmónia, ale zlepší sa funkčnosť a vzájomné vzťahy, ktoré môžu časom viesť k zdravším vzťahom.

Chcete zlepšiť komunikáciu a vyriešiť konflikty medzi členmi rodinnej firmy?