Martin Kiňo

Martin Kiňo

Ako managing partner a daňový poradca spoločnosti Moore BDR má na starosti oddelenie pre daňové a konzultačné poradenstvo, ktorému sa venuje od roku 2010. Špecializuje sa najmä na daň z príjmov a medzinárodné zdaňovanie ako aj transakčné poradenstvo pri realizáciách fúzií, akvizícií, reštrukturalizácií spoločností, pri výkone finančného auditu a due diligence. Má znalosti a skúsenosti s vedením nadnárodných projektov pri reorganizácií medzinárodných skupín v spojitosti s komplexným finančným a daňovým poradenstvom. Ďalej sa špecializuje na poradenstvo v súvislosti s nastavovaním firemných a rodinných štruktúr pomocou holdingových, nadačných, zvereneckých a trustových fondov a fondov kvalifikovaných investorov, pri ktorých poskytuje finančné a daňové poradenstvo pri optimalizácií rodinných a firemných štruktúr ako aj pri správe majetku a súkromných investícií. Martin a jeho tím sa takisto špecializuje na oblasť transferového oceňovania z pohľadu dane z príjmov ako aj oceňovania podnikov a investícií čo je takisto dôležitý aspekt pri nastavovaní firemných a rodinných štruktúr.