Kompas nástupcu - Generačná výmena v rodinných firmách

Kompas nástupcu

Kompas nástupcu

Naštartujte rozvoj svojich kompetencií nástupcu a lídra

Ak ste nástupcom v rodinnom podniku, ale pred prijatím výzvy na prevzatie podnikania musíte získať viac skúseností, táto služba je pre vás. Cieľom Kompasu nástupcu je pripraviť vás na zhostenie sa roly lídra vašej rodinnej firmy vytvorením mapy sebarozvoja a mentoringovej podpory počas jej realizácie. Určený je pre všetkých nástupcov, ktorí cítia potrebu ďalšieho rozvoja a vzdelávania sa, aby boli pripravení čeliť novým výzvam, ktorým ich rodinná firma bude v blízkej budúcnosti čeliť.

Aké výhody prináša Kompas nástupcu?

  • Získajte vedomie o svojom potenciáli a rozviňte svoje vrodené talenty vďaka určenému plánu a spolupráci s mentorom.
  • Spoznajte svoje silné a slabé stránky, vďaka čomu budete schopní vidieť to isté u ostatných, povzbudiť a inšpirovať sa v práci na „svojich limitoch“.
  • Získajte kľúčové zručnosti v oblasti riadenia, komunikácie, vyjednávania, prezentácie a cudzích jazykov.
  • Naučte sa, ako efektívne riadiť svoj čas a nájsť balans medzi svojím rozvojom, prácou, rodinou, a pritom nezabúdať na svoje hobby.
  • Zistite, odkiaľ čerpať odvahu na realizáciu vlastných nápadov a ako riadiť rodinnú firmu v súlade s vašou jedinečnosťou a individualitou.

Ako tvorba Kompasu nástupcu prebieha?

Kompas nástupcu je individuálne pripravený dlhodobý plán (min. na tri roky) na získanie kompetencií a skúseností potrebných na riadenie a rozvoj rodinného podniku. Služba pozostáva z:

  • diagnostiky vášho potenciálu (talent, silné stránky, priestor na rozvoj, doterajšie skúsenosti)
  • analýzy a prispôsobenia vašich oblastí rozvoja tak, aby boli v súlade s dlhodobou víziou spoločnosti
  • vypracovania plánu a časového harmonogramu získavania kompetencií lídra
  • výberu najlepších programov, školení, kurzov a stáží
  • dlhodobej starostlivosti mentora (odborníka v oblasti rozvoja manažérskych kompetencií), ktorý vám bude pomáhať na vašej ceste.

Aké výsledky môžete očakávať?

Realizácia plánu vyžaduje trpezlivosť, rozvojová cesta je plánovaná na dva-tri roky. Chceme, aby po tejto dobe bola výsledkom našej práce vaša spokojnosť s dobre naplánovaným a využitým časom. Chceme, aby ste rozvíjali svoje manažérske kompetencie a zároveň realizovali svoje sny a vášne. Hmatateľným výsledkom našej práce bude strategický plán rozvoja vašich vodcovských a manažérskych kompetencií – čiže najúčinnejších a najpraktickejších zručností, spôsobov a metód riadenia ľudí a iných oblastí firmy.

Chcete naštartovať rozvoj svojich kompetencií plánom rozvoja šitým Vám na mieru?