Stefan Hipp

Stefan Hipp

Stefan Hipp sa narodil v marci 1968 ako najstaršie z piatich detí priekopníka ekologického poľnohospodárstva Clausa Hippa a vyrastal na ekologickej farme.

V rokoch 1989 až 1991 absolvoval školenie obchodného manažmentu v rodinnej spoločnosti HiPP, v rokoch 1991 až 1993 študoval politológiu na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove, a v rokoch 1993 až 1994 manažment poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu na Royal Agricultural College Cirencester v Anglicku.

Od roku 1997 je členom predstavenstva rodinného koncernu HiPP. Vášnivý podnikateľ Stefan Hipp denne zvláda výzvu spojiť lokálne záujmy rodinnej firmy s potrebami globálneho hráča s portfóliom okolo 400 produktov.

Je odborníkom na ekologické poľnohospodárstvo a hlavným zástancom tejto témy, nikdy sa neunaví vysvetľovaním dôležitosti udržateľnosti a ochrany. Stefan Hipp vo svojom hlbokom presvedčení o šetrnom zaobchádzaní s prírodnými zdrojmi kráča v stopách svojho starého otca Georga Hippa, ktorý založil spoločnosť v roku 1932, a svojho otca Clausa Hippa.

Stefan Hipp, oddaný ekologický farmár, prevádzkuje aj modelovú organickú farmu v Poľsku, kde pestuje obilniny a zeleninu v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva a chová dobytok Angus a jeho teľatá vo voľnom výbehu na celoročných vonkajších pastvinách.

Stefan Hipp je členom výkonného výboru Spolkového zväzu výrobcov potravín pre špeciálne diétne účely (Diätverband), členom výkonnej rady ABEW (konzorcium Bavorského potravinárskeho priemyslu), členom dozornej rady Bayerische Milchindustrie (BMI) a prezident Asociácie organického spracovania a obchodu v Európe (OPTA).