Silvia Lidajová

Silvia Lidajová

Nastavuje personálne procesy v rodinných podnikoch, venuje sa poradenstvu a koučingu pre majiteľov a nástupcov v rámci nástupníckeho procesu, vedie rodinné rady. Po skončení Trnavskej univerzity, odbor psychológia, pôsobila 4 roky v oblasti klinickej, poradenskej a školskej psychológie a od roku 2001 aj v oblasti personalistiky. Počas 11 rokov pôsobenia v nadnárodných spoločnostiach na odborných i manažérskych pozíciách v oblasti riadenia ľudských zdrojov sa venovala prevažne oblasti výberov, talent manažmentu, riadeniu výkonnosti, rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov, ako aj nastavovaniu personálnych procesov. Od roku 2015 pôsobí ako lektor v oblasti mäkkých a manažérskych zručností a od roku 2019 ako konzultant pre rodinné podniky v Inštitúte Rodinného Businessu.
LinkedIn