Adrianna Lewandowska

Adrianna Lewandowska

Poradkyňa pre stratégiu a následníctvo v rodinných firmách. Špecializuje sa na strategické poradenstvo a rozvojové stratégie pre firmy, ako aj na nástupnícke stratégie a koučing.
Zakladateľka a prezidentka inštitútu Family Business Institute v Poľsku – výskumného a znalostného centra – vytvoreného pre majiteľov rodinných firiem a ich nástupcov.
Významná líderka a odborníčka v metodike podpory nástupníckeho procesu v projekte spolufinancovanom EÚ „Hodnotové kódy – efektívna generačná výmena v poľských rodinných podnikoch“.
Členka medzinárodnej siete strategických poradcov so sídlom v Berlíne. Členka asociácie iniciatívy rodinných firiem. Trénerka a poradkyňa v projekte: Rodinné firmy 2 realizovaný iniciatívou Rodinné firmy a PARP, školiteľka a konzultantka pre strategické plánovanie poverená WYG Consulting, školiteľka programu transferu firiem, členka Medzinárodnej akadémie pre výskum rodinných firiem IFERA.