Alena Hrčková

Alena Hrčková

Vyštudovala andragogiku na FF UK v Bratislave v roku 1992. Pracovala s mentálne postihnutou mládežou a dospelými v DSS pre deti a dospelých v Bratislave.

Založila a 7 rokov riadila firmu odevného dizajnu v Žiline, so zameraním na individuálne poradenstvo v odievaní a budovaní osobného štýlu, kde realizovala programy na zdokonalenie vystupovania, poznania a dodržiavania pracovnej a spoločenskej etikety. Viedla školenia a tréningy zamerané na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností a riešenia konfliktných situácií.

Zaujíma sa o psychické zdravie človeka, o vplyvy na jeho štruktúru a stabilitu. Vzdelanie si rozšírila špecializáciou v intenzívnych dlhodobých psychoterapeutických výcvikoch (výcvik Hlbinnej psychodynamickej psychoterapie vedeným SIPP v Pezinku, výcvik EMDR v Trenčíne – zameraný na liečbu porúch a následkov psychotraumy, EMDR pre deti a adolescentov, EMDR a Rodinnej terapie). Absolvovala aj krátkodobé výcviky SIPE – práca s traumatizovanými a disociatívnymi klientmi pomocou krátkej terapie orientovanej na riešenie a KIP – katatýmno imaginatívnej psychoterapie, zúčastňuje sa supervízií a vzdelávania v Intenzívnej krátkodobej dynamickej psychoterapii. Je členkou SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu) a zapísaná v Zozname EMDR psychoterapeutov SR.

Absolvovala štúdium neurolingvistického programovania NLP, realizovaného NLP Mezinárodní centrum v Prahe (Certifikát P31-Ba-03).

Od roku 2009 vedie súkromnú poradenskú a psychoterapeutickú prax v Bratislave.